Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

przekształcenie1

    W niedzielę 07.01.2018 roku  w Domu Kultury w Starym Węglińcu odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Sołtysa panią Barbarę Fink oraz Radę Sołecką Wsi Stary Węgliniec. W spotkaniu uczestniczyło wielu gości, a wśród nich Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec pan Stanisław Mikołajczyk, Wicestarosta pan Mariusz Wieczorek, ks. Proboszcz Krzysztof Żądło,  Przewodniczący Rady Miejskiej pan Waldemar Błauciak, Dyrektor MGOK pan Bogdan Walczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Węglińcu pani Sylwia Salas, Dyrektor ZUK pan Krzysztof Polewski, Radny pan Zbigniew Zawadzki jak również mieszkańcy.

   Spotkanie rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu. Inscenizacja „Jasełek” w wykonaniu najmłodszych dzieci z punktu przedszkolnego i uczniów Szkoły Podstawowej spotkała się z aplauzem i owacją wszystkich uczestników spotkania  opłatkowego i pozostanie na długo w pamięci. Zarówno dzieci jak i pedagodzy przygotowujący występ, otrzymali wiele pochwał i słów podziękowania za perfekcyjną  i niepowtarzalną inscenizację „Jasełek”.

    Po występie najmłodszych mieszkańców Starego Węglińca złożone zostały okolicznościowe życzenia i podzielono się opłatkiem. Spotkanie opłatkowe zakończyło wspólne śpiewanie kolęd.

1

1

1

1

1

1

1

1

DSC 0666

11

1

1