Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

 Informacja 07 07 20

 

I N F O R M A C J A 14.05


Zawiadomienie


informacja pszok

 


 

I N F O R M A C J A

ZASADY odbioru odpadów z mobilnych miejsc

   Informujemy mieszkańców Gminy Węgliniec, że w dniach od 3 grudnia do 13 grudnia 2019r. w wyznaczonych godzinach na terenie miejscowości: Czerwona Woda, Jagodzin, Kościelna Wieś, Piaseczna, Polana, Ruszów, Stary Węgliniec, Zielonka  zostanie przeprowadzony, wg załączonego terminarza odbiór odpadów wielkogabarytowych z mobilnych miejsc na terenie wymienionych miejscowości.

   Do podstawionych kontenerów można dostarczać jedynie odpady komunalne pochodzące z prywatnych gospodarstw domowych i obejmujące wyłącznie odpady selektywne, tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte opony (samochody osobowe), odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych.

    W przypadku zapełnienia kontenera przed wyznaczoną godziną jego odbioru, kontener zostanie zabrany wcześniej, a kolejny nie będzie już podstawiony.

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE PEŁNIŁ 

PRACOWNIK PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W WĘGLIŃCU

 

ODPADY DO KONTENERÓW MOGĄ DOSTARCZAĆ JEDYNIE MIESZKAŃCY GMINY WĘGLINIEC.

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW DO MOBILNYCH MIEJSC MA NA CELU WYELIMINOWANIE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH m.in. z demontażu pojazdów, czy pozostałości z tzw. "wystawek".

W dniu 12 grudnia br. PSZOK w Węglińcu będzie nieczynny z powodu dozorowania przez pracownika PSZOK mobilnych miejsc odbioru odpadów wielkogabarytowych.

TERMINARZ

Jagodzin – 1 kontener

 03.12.2019

Plac za przystankiem PKS

godz. 900 – 1600

Polana – 1 kontener 7m³

04.12.2019

Skrzyżowanie dróg – parking                (od strony Ruszowa)

godz. 900 – 1600

Zielonka – 1 kontener

05.12.2019

Plac przy budynku socjalnym nr 8

godz. 900 – 1600

Kościelna Wieś – 1 kontener

06.12.2019

Placu naprzeciw posesji nr 47

godz. 900 – 1600

Stary Węgliniec – 1 kontener

10.12.2019

Plac targowy przy ul. Stawowej

godz. 900 – 1600

Piaseczna – 1 kontener

11.12.2019

Parking przy kościele

godz. 900 – 1600

Ruszów – 2 kontenery

12.12.2019

1) ul. Brzozowa skrzyżowanie z Żagańska - 1 kontener w okolicy ludmerów

godz. 900 – 1230

2) ul. Chopina przy posesji nr 6                 - 1 kontener

godz. 1230 – 1600

Czerwona Woda - 2 kontenery

13.12.2019

Plac targowy koło remizy OSP

   godz. 800 - 1600

 

                                                                                                                                                                

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

                                                                                                                                                 (-) Mariusz Wieczorek

 

                           


                                                                                                                                                                                                                                     

OBOWIĄZUJĄCE

 STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 r.

Dla nieruchomości zamieszkałych:

1) 24,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

2) 14,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

3) 13,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

w tym bioodpadów w kompostowniku.

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:

1) 45,00 zł za pojemnik 110 l,

2) 23,00 zł za pojemnik 60 l,

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku nieselektywnej zbiórki    odpadów:

1) 76,00 zł za pojemnik 110 l,

2) 37,00 zł za pojemnik 60 l,

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

1) 45,00 zł za rok od domku letniskowego - w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

2) 76,00 zł za rok od domku letniskowego - w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki    odpadów.

Właściciele i zarządcy nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                                                        Burmistrz
                                                                                         Gminy i Miasta Węgliniec
                                                                                         (-) Mariusz Wieczorek

 


2019.09.02

wystawka III kw 2019 002


2019.09.02

PSZOK nieczynny


2019.05.20

informacja PSZOK nieczynny


2019.05.10
I N F O R M A C J A
ZASADY odbioru odpadów z mobilnych miejsc

   Informujemy mieszkańców Gminy Węgliniec, że w dniach od 18 czerwca do 28 czerwca 2019 r. w wyznaczonych godzinach na terenie miejscowości: Czerwona Woda, Jagodzin, Polana, Zielonka, Ruszów, Kościelna Wieś, Stary Węgliniec i Piaseczna zostanie przeprowadzony, wg załączonego harmonogramu odbiór odpadów wielkogabarytowych z mobilnych miejsc na terenie wymienionych miejscowości.

   Do podstawionych kontenerów można dostarczać jedynie odpady komunalne pochodzące
z prywatnych gospodarstw domowych i obejmujące wyłącznie odpady selektywne, tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte opony (samochody osobowe), odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych.

   W przypadku zapełnienia kontenera przed wyznaczoną godziną jego odbioru, kontener zostanie zabrany wcześniej, a kolejny nie będzie już podstawiony.

                  

                   NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE PEŁNIŁ
                   PRACOWNIK PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W WĘGLIŃCU

ODPADY DO KONTENERÓW MOGĄ DOSTARCZAĆ JEDYNIE MIESZKAŃCY GMINY WĘGLINIEC.

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW DO MOBILNYCH MIEJSC MA NA CELU WYELIMINOWANIE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH m.in. z demontażu pojazdów, czy pozostałości z tzw. "wystawek".

    W dniach 19 i 26 czerwca br. (środa) PSZOK w Węglińcu będzie nieczynny z powodu dozoru przez pracownika PSZOK mobilnego miejsca odbioru odpadów wielkogabarytowych.                          

                                                                    TERMINARZ

Jagodzin

1 kontener

 18.06.2019

Plac za przystankiem PKS

godz. 900 -1600

Polana

1 kontener 7m³

18.06.2019

Skrzyżowanie dróg – parking

(od strony Ruszowa)

godz. 900 -1600

Zielonka

1 kontener

 19.06.2019

Zielonka 8 - plac przy budynku socjalnym

godz. 900 -1600

Kościelna Wieś

1 kontener

 21.06.2019

Kościelna Wieś – przy budynku nr 3

godz. 900 -1600

Stary Węgliniec

1 kontener

 25.06.2019

Plac targowy przy ul. Stawowej

godz. 900 -1600

Piaseczna

1 kontener

 26.06.2019

Parking przy kościele

godz. 900 -1600

Czerwona Woda

2 kontenery

27.06.2019

Plac targowy koło remizy OSP

godz. 800 -1600

Ruszów

2 kontenery

28.06.2019

1) skrzyżowanie ul. Brzozowej z Żagańską - 1 kontener

godz. 900 -1230

2) ul.Chopina – w pobliżu budynku nr 6 – 1 kontener

godz.1230-1600

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek


2019.02.04

I N F O R M A C J A

W dniach 13 i 20 lutego 2019 r.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WĘGLIŃCU BĘDZIE NIECZYNNY

                                                                                                                                                  

                                                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

                                                                                                                   (-) Mariusz Wieczorek

 


2019.02.04

I N F O R M A C J A

ZASADY odbioru odpadów z mobilnych miejsc

  Informujemy mieszkańców Gminy Węgliniec, że w dniach od 12 lutego do 21 lutego 2019 r.  w wyznaczonych godzinach na terenie miejscowości: Czerwona Woda, Jagodzin, Zielonka, Ruszów, Kościelna Wieś, Stary Węgliniec i Piaseczna zostanie przeprowadzony, wg załączonego harmonogramu odbiór odpadów wielkogabarytowych z mobilnych miejsc na terenie wymienionych miejscowości.

  Do podstawionych kontenerów można dostarczać jedynie odpady komunalne pochodzące  z prywatnych gospodarstw domowych i obejmujące wyłącznie odpady selektywne, tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte opony (samochody osobowe), odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych.

   W przypadku zapełnienia kontenera przed wyznaczoną godziną jego odbioru, kontener zostanie zabrany wcześniej, a kolejny nie będzie już podstawiony.

 

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE PEŁNIŁ 

PRACOWNIK PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W WĘGLIŃCU

 

ODPADY DO KONTENERÓW MOGĄ DOSTARCZAĆ JEDYNIE MIESZKAŃCY GMINY WĘGLINIEC.

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW DO MOBILNYCH MIEJSC MA NA CELU WYELIMINOWANIE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH m.in. z demontażu pojazdów, czy pozostałości z tzw. "wystawek".

W dniach 13 i 20 lutego br. (środa) PSZOK w Węglińcu będzie nieczynny z powodu dozoru przez pracownika PSZOK mobilnego miejsca odbioru odpadów wielkogabarytowych.

TERMINARZ

Jagodzin – 1 kontener

 12.02.2019

Plac za przystankiem PKS

godz. 900–1600

Zielonka – 1 kontener

 13.02.2019

Zielonka 8 - plac przy budynku socjalnym

godz. 900–1600

Kościelna Wieś – 1 kontener

 14.02.2019

Kościelna Wieś – przy budynku nr 3

godz. 900–1600

Stary Węgliniec – 1 kontener

 15.02.2019

Plac targowy przy ul. Stawowej

godz. 900–1600

Piaseczna – 1 kontener

 19.02.2019

Parking przy kościele

godz. 900–1600

Czerwona Woda - 2 kontenery

20.02.2019

Plac targowy koło remizy OSP

 godz. 800-1600

Ruszów – 2 kontenery

21.02.2019

1) skrzyżowanie ul. Brzozowej z Żagańską - 1 kontener

godz. 900–1230

2) ul.Chopina – w pobliżu budynku nr 6 – 1 kontener

godz.1230-1600

 

I N F O R M A C J A                                                                                                                                         

                                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

                                                                                                                (-) Mariusz Wieczorek

 


2018.11.23
W dniu 12 i 19 grudnia 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny.
Informacja


2018.11.23

I N F O R M A C J A

ZASADY odbioru odpadów z mobilnych miejsc

   Informujemy mieszkańców Gminy Węgliniec, że w dniach od 11 grudnia do 21 grudnia 2018 r. w wyznaczonych godzinach na terenie miejscowości: Czerwona Woda, Jagodzin, Zielonka, Ruszów, Polana, Kościelna Wieś, Stary Węgliniec i Piaseczna zostanie przeprowadzony, wg załączonego harmonogramu odbiór odpadów wielkogabarytowych z mobilnych miejsc na terenie wymienionych miejscowości.

   Do podstawionych kontenerów można dostarczać jedynie odpady komunalne pochodzące  z prywatnych gospodarstw domowych i obejmujące wyłącznie odpady selektywne, tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte opony (samochody osobowe), odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych.

            W przypadku zapełnienia kontenera przed wyznaczoną godziną jego odbioru, kontener zostanie zabrany wcześniej, a kolejny nie będzie już podstawiony.

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDZIE PEŁNIŁ 

PRACOWNIK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W LUBANIU

ODPADY DO KONTENERÓW MOGĄ DOSTARCZAĆ JEDYNIE MIESZKAŃCY GMINY WĘGLINIEC.

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW DO MOBILNYCH MIEJSC MA NA CELU WYELIMINOWANIE PRZEKAZYWANIA ODPADÓW POCHODZĄCYCH m.in. z demontażu pojazdów, czy pozostałości z tzw. "wystawek".

W dniach 12 i 19 grudnia br. (środa) PSZOK w Węglińcu będzie nieczynny z powodu dozoru przez pracownika PSZOK mobilnego miejsca odbioru odpadów wielkogabarytowych.

TERMINARZ

Jagodzin – 1 kontener

 

11.12.2018

Plac za przystankiem PKS

godz. 1200 – 1600

Zielonka – 1 kontener

 

12.12.2018

Zielonka 8 - plac przy budynku socjalnym

godz. 900 – 1600

Kościelna Wieś – 1 kontener

 

13.12.2018

Plac pomiędzy posesją  nr 33 i 34                 (przy ludmerach)

godz. 900 – 1600

Stary Węgliniec – 1 kontener

 

14.12.2018

Plac targowy przy ul. Stawowej

godz. 900 – 1600

Piaseczna – 1 kontener

 

18.12.2018

Parking przy kościele

godz. 900 – 1600

Ruszów – 2 kontenery

 

19.12.2018

1) ul. Strzelecka – parking przy Domu Kultury- 1 kontener

godz. 900 – 1230

2) ul. Żagańska – obok OSP -1 kontener           

godz. 1230 – 1600

Polana - 1 kontener

20.12.2018

Polana - skrzyżowanie dróg - parking           (od strony Ruszowa)

godz. 900 – 1600

Czerwona Woda - 2 kontenery

21.12.2018

Plac targowy koło remizy OSP

   godz. 800 - 1600

 

                                                                                                                                                                 

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
(-) Mariusz Wieczorek

                                                                                                                                                                                                                                                   


2018.08.31
W dniu 12 i 19 września 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny.
Informacja


2018.08.31
Wystawka od 12 września do 21 września 2018 r. - zasady odbioru odpadów z mobilnych miejsc.
Informacja


Informacja o terminie zapłaty za odpady komunalne.

    Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że termin zapłaty za odbiór odpadów komunalnych za II kwartał 2018r. upływa w dniu 15 czerwca 2018r. Opłatę można uiścić na indywidualny rachunek bankowy: przelewem (złożonym w Banku lub poprzez Internet), w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, przy ul. Sikorskiego 3, lub u sołtysa danej miejscowości .

    W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za odbiór odpadów komunalnych za II kwartał 2018r. ( w przypadku opłaty za kwartał), lub opłata za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc   .......... 2018r. (w przypadku opłaty miesięcznej), imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości której dotyczy opłata.) 

    Powyższa informacja nie dotyczy członków Wspólnot Mieszkaniowych  oraz osób zamieszkujących w gminnych lokalach komunalnych, które od 1 kwietnia 2015r. wnoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych  bezpośrednio na konto danej Wspólnoty Mieszkaniowej lub konto Zakładu Usług Komunalnych  w Węglińcu. 


2018.05.06
W dniu 6 czerwca i 13 czerwca 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny
Informacja


2018.05.06
Wystawka od 05 czerwca do 15 czerwca 2018 r - zasady odbioru odpadów z mobilnych miejsc
Informacja


2018.01.23
Wystawka od 01 lutego do 14 lutego 2018 r - zasady odbioru odpadów z mobilnych miejsc
Informacja


2018.01.23
W dniu 7 i 14 Lutego 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny
Informacja

 


 

OBOWIĄZUJĄCE

 STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 r.

Dla nieruchomości zamieszkałych:

1) 24,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

2) 14,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

3) 13,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

w tym bioodpadów w kompostowniku.

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:

1) 45,00 zł za pojemnik 110 l,

2) 23,00 zł za pojemnik 60 l,

Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku nieselektywnej zbiórki    odpadów:

1) 76,00 zł za pojemnik 110 l,

2) 37,00 zł za pojemnik 60 l,

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:

1) 45,00 zł za rok od domku letniskowego - w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

2) 76,00 zł za rok od domku letniskowego - w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki    odpadów.

Właściciele i zarządcy nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                                                                                                        Burmistrz
                                                                                         Gminy i Miasta Węgliniec
                                                                                         (-) Stanisław Mikołajczyk 

 


2017.10.05
W dniau 30 października 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny
Informacja


2017.10.05
Wystawka - zasady odbioru odpadów z mobilnych miejsc
Informacja


Informacja o terminie zapłaty za odpady komunalne.

 

           Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że termin zapłaty za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2017r. upływa w dniu 15 września 2017r. Opłatę można uiścić na indywidualny rachunek bankowy: przelewem (złożonym w Banku lub poprzez Internet), w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, przy ul. Sikorskiego 3, lub u sołtysa danej miejscowości .

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata śmieciowa za III kwartał 2017r. ( w przypadku opłaty za kwartał), lub opłata śmieciowa za miesiąc   ........ 2017r.

(w przypadku opłaty miesięcznej), imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości której dotyczy opłata.  

         Powyższa informacja nie dotyczy członków Wspólnot Mieszkaniowych  oraz osób zamieszkujących w gminnych lokalach komunalnych, które od 1 kwietnia 2015r. wnoszą opłaty za odbiór odpadów komunalnych  bezpośrednio na konto danej Wspólnoty Mieszkaniowej lub konto Zakładu Usług Komunalnych  w Węglińcu.      


2017.09.05
W dniau 13 i 20 września 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny
Informacja


2017.09.05
Wystawka - zasady odbioru odpadów z mobilnych miejsc
Informacja


2017.05.16
Wystawka - zasady odbioru odpadów z mobilnych miejsc
Informacja


2017.05.16
W dniau 14 i 21 Maja br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny
Informacja


2017.04.12
W dniau 15 kwietnia br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny
Informacja


2017.02.24
W dniach 13 i 20 marca br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Węglińcu będzie nieczynny
Informacja


2017.02.24
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W dniach 10 - 21.03.2017 r. zostanie przeprowadzony odbiór odpadów wielkogabarytowych
z mobilnych miejsc na terenie miejscowości: Czerwona Woda, Jagodzin, Zielonka, Ruszów, Kościelna Wieś, Stary Węgliniec i Piaseczna
Informacja


I N F O R M A C J A

ZASADY odbioru odpadów z mobilnych miejsc


     Informujemy mieszkańców Gminy Węgliniec, że w dniach od 14 listopada do 23 listopada 2016 r. w wyznaczonych godzinach na terenie miejscowości: Czerwona Woda, Jagodzin, Zielonka, Ruszów, Polana, Stary Węgliniec, Piaseczna i Kościelna Wieś zostanie przeprowadzony, wg załączonego harmonogramu odbiór odpadów komunalnych z mobilnych miejsc na terenie wymienionych miejscowości.

     Do podstawionych kontenerów można dostarczać jedynie odpady komunalne pochodzące z prywatnych gospodarstw domowych i obejmujące wyłącznie odpady selektywne, tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, zużyte świetlówki, zużyte opony (samochody osobowe), odpady budowlane  i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych.

            W przypadku zapełnienia kontenera przed wyznaczoną godziną jego odbioru, kontener zostanie zabrany wcześniej, a kolejny nie będzie już podstawiony.

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH BĘDĄ PEŁNIĆ

STRAŻACY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

LUB SOŁTYSI POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

ODPADY DO KONTENERÓW MOGĄ DOSTARCZAĆ JEDYNIE MIESZKAŃCY GMINY WĘGLINIEC.

NADZÓR NAD DOSTARCZANIEM ODPADÓW DO MOBILNYCH MIEJSC MA NA CELU WYELIMINOWANIE PRZEKAZYWANIEM ODPADÓW POCHODZĄCYCH m.in. z demontażu pojazdów, czy pozostałości z tzw. "wystawek".

 

gabarytyIII2016

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
(-) Stanisław Mikołajczyk


NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH z nieruchomości zamieszkałych


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia procedury odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec za 2015 r.

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy i Miasta Węgliniec za rok 2014

Od 01.02.2015 r. wchodzą w życie
GÓRNE STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE

  Od 01.02.2015 r. wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W sobotę 17.01.2015 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 87 opublikowano Ustawę z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Większość jej przepisów wejdzie w życie od 01.02 br.
 
Nowa ustawa wprowadza m.in. maksymalną stawkę opłat za odpady komunalne – uzależnioną od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Zgodnie z przyjętym algorytmem górna stawka za posegregowane śmieci może wynosić nie więcej niż 25 zł od osoby.
Przykładowo, przy naliczaniu opłaty od osoby, jak jest w przypadku naszej Gminy ustawa stanowi, że maksymalna stawka może wynieść 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym.
Według Rocznika 2013 w 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wynosił 1.278,43 zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, mieszkańcy zapłacą nie więcej niż 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane. W przypadku śmieci nieposegregowanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych. Ponadto nowa ustawa precyzuje, że kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą podlegać zaokrągleniu.
 
  Na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, zgodnie z Uchwałą nr 13/III/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 16.12.2014 r. od 01.01.2015 r. zmienione zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo, że zostały one podwyższone to jednak i tak są dużo niższe od maksymalnych stawek opłat przewidzianych ustawą.
 
  Na kalkulację kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami składają się:
- koszt przyjęcia odpadów na wysypisko,
- koszt odbioru odpadów od mieszkańców,
- koszt utrzymania PSZOK,
- koszty administracyjne,
- koszty windykacji,
- dotacja dla UM Lubań.
Do czynników zwiększających koszty gospodarki odpadami w 2015 r. należą:
a) struktura odpadów,
b) ilość odpadów,
c) transport odpadów.
 
Ad.a) Zmianie ulegała struktura odpadów, tzn. mieszkańcy obecnie w mniejszym stopniu segregują odpady, aniżeli robili to zaraz po wprowadzeniu nowych zasad gospodarki odpadami w gminie. Jednakże mieszkańcy niezbyt dokładnie segregują odpady i w dalszym ciągu odpady zmieszane stanowią aż 73% ogólnej masy odebranych odpadów komunalnych. Zmiana tego wskaźnika, czyli zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów w stosunku do ogólnej masy odebranych odpadów komunalnych skutkować może obniżeniem stawki za odbiór odpadów. Na chwilę obecną - na podstawie złożonych deklaracji - tylko 40% mieszkańców segreguje odpady nie posiadając własnego kompostownika, 34% mieszkańców segreguje odpady i posiada własny kompostownik, a 26% mieszkańców prowadzi nieselektywną zbiórkę odpadów.
Ad.b) Wzrost łącznych kosztów odbioru odpadów komunalnych spowodowany jest także większą  ilością odbieranych od mieszkańców odpadów. Wzrost ten wynosi 31 %  w drugim półroczu 2014 r. w stosunku do drugiego półrocza 2013 r.
Ad.c) Czynnikiem zwiększającym koszty systemu jest również wzrost ceny odbioru 1 tonu odpadów, która do 30.06.2014 r. wynosiła 180,00 zł/tonę, a po kolejnym przetargu, tj. od 01.07.2014 r. wynosi 214,00 zł/tonę.
  Te trzy główne elementy uzasadniały konieczność zwiększenia stawki za odpady od 01.01.2015 r.
 
W związku z powyższym aktualnie stawki na terenie naszej Gminy wynoszą:
 
Dla nieruchomości zamieszkałych:
1) 22,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
2) 13,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
3)12,00 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym bioodpadów w kompostowniku;
 
Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku selektywnej zbiórki odpadów:
1) 39,00 zł za pojemnik 110 l,
2) 20,00 zł za pojemnik 60 l
 
Dla nieruchomości niezamieszkałych w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów:
1) 66,00 zł za pojemnik 110 l,
2) 32,00 zł za pojemnik 60 l.
 
  Zmianą ustawy z dnia 28.11.2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zniesiono obowiązek składania nowych deklaracji w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.