Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

                          PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

                         PRZETARGI 2018 (1 półrocze)                                PRZETARGI 2018 (2 półrocze)

 

                                                                    PRZETARGI 2019

 


2019.12.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020r
Zawiadomienie


2019.12.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020r
Zawiadomienie


2019.12.06
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przygotowanie/dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pn.: „Posiłek w szkole i w domu.”
Zaproszenie


2019.12.06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zawiadomienie


2019.12.03
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla 2 zadań drogowych, w celu uzyskania decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej."
Zaproszenie


2019.11.29
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów.
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne


2019.11.28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.11.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zawiadomienie


2019.11.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg , chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2019/2020 r.
Informacja


2019.11.25
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonania kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020r
Zaproszenie
Zaproszenie doc.


2019.11.25
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020 roku.
Zaproszenie
Zaproszenie doc.


2019.11.25
PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klubu „Senior+” w Domu Kultury w Jagodzinie
Protokół
Załącznik nr 1


2019.11.22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Informacja


2019.11.20
Zaproszenie do złożenia oferty
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klubu „Senior+” w Domu Kultury w Jagodzinie
Zaproszenie
Zapytanie ofertowe
Formularz cenowy
Załącznik


2019.11.19
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Załącznik


2019.11.18
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zaproszenie
Zaproszenie.doc


2019.11.15
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg , chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2019/2020 r.
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Załączniki do SIWZ


2019.11.13
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.


2019.11.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych"
Zawiadomienie


2019.11.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Zawiadomienie


2019.11.12
ZAPROSZENIE
Dotyczy: Złożenia oferty na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla 2 zadań drogowych, w celu uzyskania decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zaproszenie


2019.11.08
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2019/2020 r."
Zawiadomienie


2019.11.07
WYBÓR OFERENTA
Dotyczy: Budowa budynku żłobko - przedszkola w Węglińcu na dz.nr 168/1-roboty rozbiórkowe .
Protokół


2019.11.07
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Modernizacji budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu — modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji”
Zawiadomienie


2019.11.04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Informacja


2019.10.31
UZUPEŁNIENIE
Dotyczy :  Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu
WCK instalacje sanitarne rys.1
WCK instalacje sanitarne rys.2
WCK instalacje sanitarne - opis


2019.10.29
ZAPROSZENIE
Dotyczy : Budowy żłobko - przedszkola w Węglińcu na dz.nr 168/1- roboty rozbiórkowe
Zaproszenie


2019.10.22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych"
Informacja


2019.10.22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawy i montażu systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Węglińcu
Zawiadomienie


2019.10.22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy : Modernizacja budynku Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - modernizacja oszklonej części sali widowiskowej w zakresie ogrzewania i wentylacji
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Załącznik


2019.10.21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, placów targowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2019/2020 r."
Informacja


2019.10.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy : "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Ogłoszenie
SIWZ.doc
SIWZ.pdf
Załącznik nr 1


2019.10.17
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja siwz


2019.10.11
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych"
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Załącznik


2019.10.09
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Zimowe utrzymanie dróg , chodników, parkingów, placów targowych na terenie gminy i miasta węgliniec w 2019/2020 r.
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Załączniki


2019.10.08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na "Przebudowa chodnika przy ul. Kantowicza w Ruszowie"
Zawiadomienie


2019.10.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni ul. K. Wojtyły w Węglińcu wraz z przebudową chodnika”.
Zawiadomienie


2019.09.30
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Węglińcu
Zaproszenie
Zapytanie monitoring.docx
Załącznik nr 2


2019.09.25
INFORMACJA
Dotyczy: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 20 września 2019r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy PIAST w Czerwonej Wodzie na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda poprzez zadanie zlecone w trybie art. 19a pn. „Działalność dziecięcej drużyny sportowej”.
Informacja


2019.09.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa chodnika przy ul. Kantowicza w Ruszowie”
Informacja


2019.09.20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Remont nawierzchni ul. K. Wojtyły w Węglińcu wraz z przebudową chodnika”
Informacja


2019.09.19
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy: Zadania publicznego dla Klubu Sportowego Piast w Czerwonej Wodzie w Prowadzenia treningów piłki nożnej dla dzieci i dorosłych oraz branie udziałów w rozgrywkach OZPN
Unieważnienie


2019.09.19
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Wyboru wykonawcy na dostawę i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych dla zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Informacja

2019.09.19
INFORMACJA
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.10 Edukacja10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne”
Informacja


2019.09.17
ZAWIADOMIENIE O WBORZE OFERTY
Dotyczy: Wykonanie i montaż balustrady ochronnej wzdłuż brzegu zalewu oraz balustrady przy pomoście nowego pomostu z elementów metalowych w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie dz. nr 1686 Obr. Czerwona Woda, gmina Węgliniec, woj. dolnośląskie.
Zawiadomienie


2019.09.17
ZAWIADOMIENIE O WBORZE OFERTY
Dotyczy: Wykonania projektów budowlanych oświetlenia drogowego z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zawiadomienie


2019.09.13
MODYFIKACJA OGŁOSZENIA
Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych dla zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Modyfikacja
Tablica


2019.09.11
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Dostawy i montażu tablic informacyjnych/pamiątkowych dla zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
Zapytanie docx.
Zapytanie pdf.
Załącznim 1
Załącznik 2


2019.09.10
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zaproszenie
Załącznik 1
Załącznik 2


2019.09.10
PROTOKÓŁ
Dotyczy : Wyboru wykonawcy na zadanie pn. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec — etap II
Protokół


2019.09.09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa chodnika przy ul. Kantowicza w Ruszowie
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Załącznik


2019.09.09
ZAPRASZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Zaproszenie


2019.09.09
ZAPRASZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Wykonanie i montaż balustrady ochronnej wzdłuż brzegu zalewu oraz balustrady przy pomoście nowego pomostu z elementów metalowych w Parku Królowej Pokoju w Czerwonej Wodzie dz. nr 1686 Obr. Czerwona Woda, gmina Węgliniec, woj. dolnośląskie”
Zaproszenie


2019.09.05
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Remontu nawierzchni ul. K. Wojtyły w Węglińcu wraz z przebudową chodnika
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2


2019.09.04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.10 Edukacja10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne”
Informacja


2019.09.02
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec — etap II”
Ogłoszenie


2019.08.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Wykonania usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.”
Zawiadomienie


2019.08.26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawy materiałów dydaktycznych.
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
Umowa
Załącznik


2019.08.22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Wykonania usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Informacja


2019.08.22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni ul. K. Wojtyły w Węglińcu wraz z przebudową chodnika”
Zawiadomienie


2019.08.22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : " Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP"
Zawiadomienie


2019.08.21
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zaproszenie
Załącznik 1
Załącznik 2


2019.08.18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Remontu nawierzchni ul. K. Wojtyły w Węglińcu wraz z przebudową chodnika.
Informacja


2019.08.14
Zapytanie ofertowe
Dotyczy: Wykonania usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Zapytanie ofertowe docx.
Zapytanie ofertowe pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2019.08.13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP.
Informacja


2019.08.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn .: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Zawiadomienie


2019.08.09
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP
Odpowiedzi


2019.08.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2019/2020”.
Zawiadomienie


2019.08.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2019/2020”
Zawiadomienie


2019.08.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.”
Zawiadomienie


2019.08.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn .: „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Remont pomieszczeń na parterze budynku Domu Kultury w Jagodzinie z przeznaczeniem na utworzenie klubu Senior+ ”.
Zawiadomienie


2019.08.06
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy : Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Informacja


2019.08.05
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ.pdf
SIWZ.doc
Załacznik nr 3 do SIWZ
Załącznik 2A do SIWZ
Załącznik 2B do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ           Załącznik nr 4 do SIWZ xlsx.               
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 7A do SIWZ


2019.08.02
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy : "Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Remont pomieszczeń na parterze budynku Domu Kultury w Jagodzinie z przeznaczeniem na utworzenie klubu Senior+
Informacja


2019.08.01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych.
Zawiadomienie


2019.08.01
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
SIWZ docx.
SIWZ pdf.


2019.07.31
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GIM WĘGLINIEC nr 69/2019 z dnia 23 Lipca 2019 r.
Dotyczy: (ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pt. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej „Święta Grzybów” w 2019 przez organizacje pozarządowe)
Zarządzenie


2019.07.30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.07.30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Remontu nawierzchni ul. K. Wojtyły w Węglińcu wraz z przebudową chodnika.
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2019.07.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu na wykonanie zamówienia: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu.
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Załącznik


2019.07.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2019/2020”.
Informacja


2019.07.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.”
Informacja


2019.07.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2019/2020 ”
Informacja


2019.07.23
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Zakupu i dostawy materiałów do realizacji inwestycji w roku 2019 dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu:
Zaproszenie


2019.07.22
ZAPROSZENIE
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.
Zaproszenie ofertowe
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego docx.
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego pdf.
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego docx.
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego pdf.


2019.07.22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu.
Zawiadomienie


2019.07.22
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2019 roku do 28 lipca 2022 roku.
Unieważnienie


2019.07.22
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dotyczy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu unieważnia zapytanie ofertowe
z dnia 03.07.2019r, na świadczenie usług schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Węgliniec.
Zawiadomienie


2019.07.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2019 roku do 28 lipca 2022 roku ”.
Informacja


2019.07.19
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Informacja


2019.07.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Remont pomieszczeń na parterze budynku Domu Kultury w Jagodzinie z przeznaczeniem na utworzenie klubu Senior+
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Załącznik nr1 do SIWZ


2019.07.18
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja o wyborze oferty


2019.07.17
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP w okresie od 29 lipca 2019 do 28 lipca 2022 roku.
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ doc.
Modyfikacja SIWZ pdf.


2019.07.15
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.


2019.07.15
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu w roku szkolnym 2019/2020.
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.


2019.07.12
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP w okresie od 29 lipca 2019 do 28 lipca 2022 roku
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ
Załącznik 1
Załącznik 5
Załącznik 7A


2019.07.12
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu na wykonanie zamówienia pn. Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w roku szkolnym 2019/2020
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.


2019.07.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu
Informacja


2019.07.10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ 2


2019.07.08
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedź na pytanie


2019.07.08
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno gospodarczym oraz sanitarnym przeznaczonymi do rozbiórki, położonej w Kościelna Wieś 22.
Ogłoszenie


2019.07.08
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego.
Ogłoszenie


2019.07.04
ZAPROSZENIE
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.
Zaproszenie ofertowe
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego docx.
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego pdf.
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego docx.
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego pdf.


2019.07.04
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP w okresie od 29 lipca 2019 do 28 lipca 2022 roku
Ogłoszenie
SIWZ ubezpieczenie 2019 doc.
SIWZ ubezpieczenie 2019 pdf.
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2A do SIWZ
Załącznik nr 2B do SIWZ
Załacznik nr 3 do SIWZ
Załacznik nr 4 do SIWZ
Załacznik nr 5 do SIWZ
Załacznik nr 6 do SIWZ
Załacznik nr 7 do SIWZ


2019.07.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie


2019.06.28
Zawiadomienie o wyniku przetargu
Dotyczy: "Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec"
Zawiadomienie


2019.06.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy: "Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu"
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ.doc
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Załącznik - projekt technologiczny                                                                                                                                       Przedmiar


2019.06.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu wraz z wymianą sieci wodociągowej (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54
Zawiadomienie


2019.06.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.06.25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2019.06.25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia: "Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu."
Zawiadomienie


2019.06.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec”
Informacja


2019.06.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
Informacja


2019.06.17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Dostawa materiałów dydaktycznych
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf
Umowa
Załącznik - Uwaga, zamieniono uszkodzony plik


2019.06.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „ Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie”.
Zawiadomienie


2019.06.14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
Odpowiedzi na pytania


2019.06.14
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie”
SIWZ


2019.06.11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu”.
Informacja


2019.06.07
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu wraz z wymianą sieci wodociągowej (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54
Zaproszenie


2019.06.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu (droga gminna nr 103638D) działki Nr 30, 54.”
Zawiadomienie


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 1


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 2


2019.06.06
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej w Węglińcu w pobliżu ulicy Sportowej
Ogłoszenie 3


2019.06.04
ZAPROSZENIE
Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni ulicy Kolejowej w Węglińcu (droga gminna nr 1036381)) działki Nr 30, 54"
Zaproszenie


2019.06.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie"
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Załącznik nr 1


2019.06.04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: "Przebudowa chodników na terenie gminy Węgliniec"
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Załącznik nr 1


2019.05.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.05.28
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „ Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie”.
Informacja


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ docx.
SIWZ pdf.
Specyfikacja techniczna
Projekt technologiczny
Załącznik - projekt technologiczny
Przedmiar


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: zgłaszania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kadencji 2020-2023
Ogłoszenie
Lista osób popierających kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika


2019.05.23
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania


2019.05.23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ


2019.05.10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacje techniczne


2019.05.10
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Przedmiar
Specyfikacja techniczna


2019.05.07

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2019 z dnia 07 Maja 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec)
Zarządzenie
Załącznik nr 1


2019.04.18
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: Plac zabaw w Starym Węglińcu ( dz.nr 495) — montaż urządzeń placu zabaw
Protokół


2019.04.18
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2016.04.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie.
Ogłoszenie


2019.04.10
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: „Realizacje usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Informacja


2019.04.08
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Realizacje usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Informacja


2019.04.08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Zawiadomienie


2019.04.08
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: Plac zabaw w Starym Węglińcu - montaż urządzeń placu zabaw
Zaproszenie
Projekt budowlany
Projekt zagospodarowania
Przedmiar
Karta urządzeń 1
Karta urządzeń 2


2019.04.03
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.03.28
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”.
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.


2019.03.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Informacja


2019.03.25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Informacja


2019.03.20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi


2019.03.19
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec organizacja obozu sportowo rekreacyjnego
Informacja


2019.03.19
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec organizacja obozu sportowo rekreacyjnego
Informacja


2019.03.14
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Realizacja usługi transportowej polegającej na odwozie dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”,
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.
Informacja
Link - Baza Konkurecyjności


2019.03.14
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Informacja


2019.03.14
INFORMACJA
Dotyczy: Upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Informacja


2013.03.13
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Przygotowania i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”, realizowanego przez Gminę Węgliniec. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie pdf.
Zapytanie docx.
Link bazy konkurencyjności


2019.03.12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Prace elektryczne
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.03.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec.
Zawiadomienie


2019.03.07
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.03.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na. „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Informacje


2019.03.05
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na II piętrze w Węglińcu przy ul. Kolejowej 22/5
Ogłoszenie


2019.03.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 -2020”.
Zawiadomienie


2019.03.01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec".
Informacja


2019.03.01
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawy sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Protokół


2019.03.01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Odpowiedzi


2019.02.27
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Modyfikacja


2019.02.26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 i 2020 „
Informacja


2019.02.25
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Odpowiedz na pytania 2


2019.02.25
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Modyfikacja
Załącznik nr 1


2019.02.25
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Odpowiedz na pytania


2019.02.21
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2019.02.21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”
Ogłoszenie
SIWZ doc
SIWZ pdf

Załącznik 3
Załącznik 6a
Załącznik 6b


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Modyfikacja SIWZ


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ docx
SIWZ pdf
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.02.18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2019 - 2020
Ogłoszenie
SIWZ doc
SIWZ pdf
Karta koszenie
Zmiana ogłoszenia


2019.02.14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
Opis
Opis 2
Przedmiar
Przedmiar 2
SIWZ pdf.
SIWZ docx.
STWiOR


2019.02.13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.02.05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną - kanalizacyjną”.
Informacja


2019.02.05
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2019.01.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”.
Unieważnienie


2019.01.28
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną
Ogłoszenie
SIWZ pdf.
SIWZ doc.


2019.01.23
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.01.16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Zawiadomienie


2019.01.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 6/7
Ogłoszenie


2019.01.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Kościelnej Wsi 10/1
Ogłoszenie


2019.01.15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu.
Ogłoszenie
SIWZ doc.
SIWZ pdf.
Projekt budowlany
Specyfikacje techniczne
Przedmiar


2019.01.14
ZARZĄDZENIE NR 10 / 19 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 14 STYCZNIA 2019R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie
Uchwała - roczny program na 2019r.
Oferta
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


2019.01.10
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: "Sterylizacji lub kastracji zwierząt w Gminie Węgliniec".
Zapytanie


2019.01.08
ZARZĄDZENIE NR 8 / 19 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 08 STYCZNIA 2019R.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.
Ogłoszenie
Uchwała - roczny program na 2019r.
Oferta
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


2019.01.03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną – kanalizacyjną”.
Informacja


2019.01.03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja budynku Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”
Zawiadomienie