Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego, w dniach od 4 do 20 marca br.  zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Zgorzeleckiego. Termin kwalifikacji dla Gminy Węgliniec został wyznaczony na 4, 5 i 6 marca br.

    Mężczyźni rocznika 2000 oraz osoby nieposiadające uregulowanego stosunku do służby wojskowej (mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999 którzy nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej) będą wzywani do obowiązkowego wstawiennictwa przed komisją orzekającą o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Siedziba Komisji mieści się w Zgorzelcu ul. Lubańska 9A ( PGE Turów ARENA)  

   Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela: Tomasz Ferens-Kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, tel. 75 7712 792 wew. 33, w godzinach pracy Urzędu.