Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

   Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019".

   Program " Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019" ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencje językowe, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.
 
    Uprawnione do składania wniosków w programie " Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019" są:
 
* samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php  );
*  organizacje pozarządowe;
* koła gospodyń wiejskich (wpisane do_ Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich_ https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html  , prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
*  kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
*  podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Realizacja zadań w programach Narodowego Centrum Kultury odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
    Nabór wniosków trwa do  1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system  EBOI. Możliwość składania dostępna wkrótce.