Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    13 marca 2019 r. w Lubaniu oddano do użytku nowoczesną instalację do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Instalacja będzie obsługiwać 14 okolicznych gmin.

    Pełna nazwa przedsięwzięcia to "Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów – etap I".

    W ramach rozbudowy wybudowano m.in. punkt przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi instalacjami teletechnicznymi i wentylacyjnymi ograniczającymi przedostanie się pyłów i odorów do atmosfery z automatycznymi bramami wraz z kurtynami powietrznymi. Stworzono sortownię z instalacją do mechaniczno-ręcznego sortowania surowców wtórnych selektywnie zebranych, głównie tworzyw sztucznych, metali, papieru wraz z niezbędnymi instalacjami teletechnicznymi, montażem nowoczesnej linii do sortowania, składających się z nowoczesnych separatorów, przenośników, kabin wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników. Projekt zakładał także budowę instalacji (kompostowni) do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych z instalacją napowietrzania z zintegrowanym odbiorem odcieków. W wyniku procesu kompostowania wyprodukowany zostanie polepszacz do gleby.

    Instalacja spełnia najnowocześniejsze standardy i wymagania – normy BAT i jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Polsce. Koszt projektu wyniósł blisko 33 mln zł, z czego prawie 17 mln zł to wkład funduszy europejskich.

   Właścicielem obiektu jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Stuprocentowym udziałowcem zakładu jest Gmina Miejska Lubań. Jeden właściciel to z pewnością ułatwienie w sprawnym zarządzaniu. W 2013 r. ZGiUK zawarł porozumienie z 14 okolicznymi gminami na odbiór odpadów komunalnych od łącznie około 120 tys. mieszkańców. Sygnatariusze porozumienia: Miasto Lubań, Miasto i Gmina Gryfów Śląski, Miasto i Gmina Leśna, Gmina Lubań, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Olszyna, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Platerówka, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików, Miasto i Gmina Węgliniec, Miasto Zawidów, Gmina Wiejska Zgorzelec oraz Miasto Zgorzelec.

    W czasie spotkania, Prezes ZGiUK Michał Turkiewicz wraz Burmistrzem Miasta Lubań Arkadiuszem Słowińskim wręczyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Węgliniec Mariuszowi Wieczorkowi podziękowanie za współpracę przy realizacji projektu.

Scan

IMG 20190314 WA0001.jpgmaxwidth1366maxheight613

IMG 20190314 WA0002.jpgmaxwidth1366maxheight613

IMG 20190314 WA0003.jpgmaxwidth1366maxheight613

IMG 20190314 WA0004.jpgmaxwidth1366maxheight613

IMG 20190314 WA0005.jpgmaxwidth1366maxheight613

IMG 20190314 WA0006.jpgmaxwidth1366maxheight613