Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

OGŁOSZENIE

 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

     Z uwagi na znaczną ilość wpływających do urzędu wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej informujemy, że od dnia 30 kwietnia 2019 r. dodatkowym kryterium przy ocenie wniosków będzie data (kolejność) złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu.

Zgorzelec, dnia 30 kwietnia 2019 r.