Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    18 maja, 2019 r. w Szkole Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu odbył się XIX Powiatowy Konkurs Matematyczno – Ekologiczny kl. V. W tym roku chęć udziału zgłosiło 5 szkół naszego powiatu. Były to szkoły podstawowe z Czerwonej Wody, Ruszowa, Pieńska, Dłużyny Dolnej i Węglińca.

    Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań krótkiej odpowiedzi. W drugiej zaś 4 zadania otwarte. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany. Świadczy o tym fakt, że aż cztery osoby uzyskały ten sam najwyższy wynik. Aby wyłonić zwycięzcę, przeprowadzona została dogrywka, w której do rozwiązania były dwa zadania. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z nauczycieli - opiekunów drużyn. Po zakończeniu zmagań matematycznych wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym rozpoczęły się warsztaty plastyczne. W tym czasie pracę rozpoczęła komisja. Nauczyciele skrupulatnie sprawdzali rozwiązania zadań oraz zliczali punkty   w celu wyłonienia zwycięzców.

    Wyniki konkursu są następujące:

    I miejsce Michał Sajewicz SP 1 Pieńsk

   II miejsce Hubert Kopania SP Ruszów

  III miejsce Maria Gargaś SP Węgliniec

 

    Drużynowo:

    I miejsce SP Węgliniec

   II miejsce SP Czerwona Woda

  III miejsce SP Ruszów

   Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu.

   Dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe i pomoc w przygotowaniu konkursu:

   Panu Mariuszowi Wieczorkowi Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec, Panu Wiesławowi Piechocie Nadleśniczemu Nadleśnictwa Węgliniec, Pani Eleonorze Hacia Firma Lewiatan, Pani Aleksandrze Stolarz Bank PKO, Pani Elwirze Kokosińskiej Dyrektor Strefy ds. placówek franczyzowych w Eurobank, Panu Krzysztofowi Kołodziejczakowi Przewodniczącemu Rady Rodziców, Panu Jarosławowi Gołąbek firma Keraj, Pani Annie Dudas firma Motorradw.

   Podziękowania również dla nauczycieli za trud włożony w przygotowanie swoich podopiecznych i pracę w komisji konkursowej. Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów.

W imieniu organizatorów

Beata Wrzeszcz

60552914 2154566534579246 4645230623542214656 n

60578951 2154566327912600 5276530334324752384 n

60665086 2154567021245864 6011327551371214848 n

60965124 2154566834579216 4646219170394931200 n

60626171 2154566214579278 1734115542798696448 n

60460013 2154567377912495 785050331569455104 n