Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    Ochotnicza Straż Pożarna w Jagodzinie uczestniczyła w Gali Finałowej Ogólnopolskiego konkursu FLORIANY 2019, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

    Głównym przesłaniem i celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, a także wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk. Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie i Sołectwa Jagodzin, uczestniczyła w Gali Finałowej konkursu "Floriany 2019", 18 maja w Otrębusach koło Warszawy. Uroczystość miała miejsce w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze, w trakcie której mogliśmy obejrzeć występ Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Nasza inicjatywa, "Biesiada Wiejska Jagodzin 2018", zrealizowana wspólnie z partnerami: Sołectwem Jagodzin, Stowarzyszeniem "Moja wieś Jagodzin", Grupą Odnowy Wsi oraz Mieszkańcami, znalazła się w czwórce najlepszych zrealizowanych inicjatyw w kraju, w kategorii Sport, Rekreacja i Turystyka. Choć nie udało się wygrać, działamy dalej i pracujemy na kolejną nominację!

  Zgodnie z powiedzeniem do trzech razy sztuka! Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w tym wspaniałym spotkaniu strażaków z całej Polski, podczas którego wymieniliśmy wiele cennych uwag i doświadczeń. Prezentacja osiągnięć i zrealizowanych projektów poszczególnych jednostek, dostarczyła wiele nowych pomysłów. Spotkanie było okazją także do rozmów na temat problemów z jakimi borykają się aktualnie jednostki, szczególnie te spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nasza wyprawa nie byłaby możliwa, gdyby nie środki Gminy i Miasta Węgliniec, które pokryły koszty transportu naszej delegacji, za które serdecznie dziękujemy.

1

1

2

3