Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

     W dniu 23 maja 2019 roku w Szkółce Leśnej w Starym Węglińcu odbył się finał VI Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Leśny Turniej”, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. M. Krasickiej w Węglińcu i Nadleśnictwo Węgliniec. Udział w nim wzięło 36 uczniów reprezentantów szkół powiatu zgorzeleckiego.

    Konkurs złożony był z dwóch etapów o tematyce leśnej. W czasie zmagań prezentują swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

   Tegoroczna edycja zakończyła się następującymi wynikami:

    w kategorii klas 3-4:

 • I miejsce- Emilian Wiciak z SP Ruszów,
 • II miejsce- Szymon Sawicki z SP Węgliniec,
 • III miejsce- Ewa Furtak z SP Łagów

    w kategorii klas 5-6:

 • I miejsce- Julia Tronina z SP Węgliniec,
 • II miejsce- Karol Niemyski z SP Węgliniec,
 • III miejsce- Hubert Kopania z SP Ruszów

    w kategorii klas 7-8:

 • I miejsce- Weronika Burlikowska z SP Jerzmanki,
 • II miejsce- Agata Subocz z SP Pieńsk nr 2,
 • III miejsce- Natalia Ławrynowicz- SP Jerzmanki

     Sponsorami nagród byli:

 • Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec,
 • Rada Miejska Węglińca,
 • Nadleśnictwa: Węgliniec i Pieńsk,
 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.

    W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Pan Mariusz Wieczorek – Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
 • Pan Wiesław Piechota- Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgliniec oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca
 • Pan Marcin Papla- Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec,
 • Pan Dawid Szymczak- Radny Rady Miejskiej Węglińca,
 • Pan Krzysztof Kołodziejczak- przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.

    Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy. Dziękujemy sponsorom za sfinansowanie atrakcyjnych nagród, a nauczycielom za zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu.

Szczególne podziękowania kierujemy do pana Marka Wawrzynka, który przywitał nas w szkółce leśnej oraz przygotował pytania konkursowe. Panu Dawidowi Szymczakowi i Krzysztofowi Kołodziejczakowi serdecznie dziękujemy za pracę w komisji konkursowej.

Mamy nadzieję, że za rok znowu się spotkamy i będziemy się równie dobrze bawić i zdobywać równie wspaniałe nagrody.

W imieniu organizatorów   Sylwia Salas

K1 M0234A

K1 M0237A

K1 M0240A

K1 M0279A

K1 M0301A

K1 M0313A