Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    W dniu 9 lipca w Urzędzie Gminy i Miasta na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Mariusza Wieczorka odbyło się spotkanie w sprawie monitoringu miasta.

    W spotkaniu uczestniczyli:

  • Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Mariusz Wieczorek
  • Kierownik Referatu Kryminalnego w Komisariacie Policji w Pieńsku asp. sztab. Bogdan Frączak
  • Komendant OSP Węgliniec Łukasz Pańków
  • Sekretarz gminy Marcin Papla
  • Mirosław Matuszewski – referent ds. promocji Urzędu Gminy i Miasta
  • Marek Pańków – referent ds. zamówień publicznych i przetargów Urzędu Gminy i Miasta

     Po przywitaniu Burmistrz przedstawił sposób finansowania przedsięwzięcia, zakres projektu oraz wstępne propozycje rozmieszczenia kamer monitorujących centrum miasta. Uczestnicy spotkania przedłożyli swoje uwagi  i sugestie odnośnie projektu. Efektem końcowym spotkania było ustalenie zakresu monitorowania centrum miasta, rozmieszczenia kamer oraz ewentualnych pozostałych miejsc, które zasadnym byłoby objecie monitoringiem. Burmistrz poinformował uczestników, że w latach następnych gmina, będą podejmowane starania odnośnie pozyskiwania kolejnych środków na rozbudowę monitoringu miasta.

66475646 2288642308068379 3354890124176392192 n