Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

     W dniu 11 lipca 2019 roku w Starym Węglińcu zakończono i odebrano od wykonawcy zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja placu zabaw w Starym Węglińcu – montaż urządzeń placu zabaw".

    Inwestycja została zrealizowana w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w latach 2019 z budżetu województwa dolnośląskiego. Wnioskowana i przyznana kwota dotacji na powyższą inwestycje to 29 992 złote.

P7080055

P7080056

P7080057

P7080058

Uchwala SWD 232 001

Uchwala SWD 232 001aa