Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

     Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca Wiesław Piechota serdecznie zaprasza Prezesów lub ich przedstawicieli na wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej Węglińca, które będzie miało miejsce w dniu 25 lipca 2019 roku o godzinie 11 w Sali posiedzeń (II piętro pok. Pok. 25 Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3

    Tematem spotkania będzie analiza finansowania przez gminę organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów sportowych w 2018 i w I półroczu 2019 roku, oraz rozliczania otrzymanego dofinansowania. Opracowanie modelu funkcjonowania kultury fizycznej i rekreacji na terenie gminy i miasta Węgliniec oraz założeń do finansowania klubów sportowych i stowarzyszeń na rok następny. Oczekujemy od Państwa strony ewentualnych pomysłów i sugestii w sprawie dofinansowania rekreacji i kultury fizycznej na terenie gminy i miasta Węgliniec.