Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

  W dniu 22 listopada 2019 r. ( w rocznicę Obrony Lwowa) Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie obchodziła 2. Rocznicę Nadania Imienia. Święto rozpoczęło się uczestnictwem we Mszy Św. Później odbyła się uroczysta Akademia poświęcona Patronom Szkoły, przygotowana przez klasę 6b i wychowawczynię Ewelinę Grzelakowską, jak również przez uczniów klasy pierwszej i wychowawczynię Krystynę Jurkowską. Starsi uczniowie bardzo ładnie wyjaśnili nam, dlaczego posiadamy dwa imiona i dlaczego są naszymi Patronami, a wiersze i piosenki przybliżyły nam atmosferę tamtych czasów. Maluchy zaś popisały się wielkim kunsztem oratorskim i tanecznym. Uwieńczeniem Akademii było ślubowanie i pasowanie na ucznia oraz wręczenie prezentów, ufundowanych przez szkołę i rodziców. W imieniu Pana Burmistrza prezent dla pierwszaków i gratulacje dla szkoły przekazali pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, tj. Marcin Papla i Mirosław Matuszewski. W uroczystości brali również udział: Jerzy Peroński- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej; Bogumiła Glonek i Grzegorz Tyrakowski- radni Rady Miejskiej w Węglińcu; Ks. Artur Szumski- proboszcz Parafii Ruszów; sołtysi Ruszowa i Jagodzina: Mirosław Koza i Zbigniew Zawadzki. Świętowanie zostało przedłużone o dyskotekę andrzejkową i wróżby dla wszystkich uczniów.

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10