Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

     Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2019-2020 – wyniki naboru w województwie dolnośląskim.

    W dniu 19 listopada 2019 r. Pan Minister Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował listy rekomendowanych wysokości wniosków kwot dofinansowań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 w podziale na województwa na rok 2019 i 2020.

    W województwie dolnośląskim zostały pozytywnie rozpatrzone wnioski 34 gmin na łączną kwotę 7.497.508.80 zł. Gmina Węgliniec otrzymała dofinansowanie w kwocie 80.500 zł