Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

Na podstawie § 13 ust.1 Statutu Sołectw Czerwona Woda i Stary Węgliniec w dniu 19 stycznia 2020 roku w godzinach od 900 do 1600 odbędą się  Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectw Czerwona Woda i Stary Węgliniec

  • W Czerwonej Wodzie wybory odbędą się w lokalu wyborczym w Domu Kultury. W przypadku udziału w głosowaniu mniejszej liczby mieszkańców Sołectwa Czerwona Woda niż 5 % (tj. 66 osób) uprawnionych do głosowania ponowny wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej nastąpić może dopiero po upływie jednego roku.

KANDYDACI NA SOŁTYSA I NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W CZERWONEJ WODZIE.

  • W Stary Węglińcu wybory odbędą się w lokalu wyborczym w Domu Kultury. W przypadku udziału w głosowaniu mniejszej liczby mieszkańców Sołectwa Stary Węgliniec niż 5 % (tj. 41osób) uprawnionych do głosowania ponowny wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej nastąpić może dopiero po upływie jednego roku.

KANDYDACI NA SOŁTYSA I NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W STARYM WĘGLIŃCU.

Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzi komisja wyborcza w składzie od 3 do 5 osób, powołana przez Burmistrza.