Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    banner poradni segregacji   
     eaktywni     razem b      baner informacja 1      baner informacja 2

W dniu 19 stycznia br. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w dwóch Sołectwach: w Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu.
Wybory odbywały się za pomocą kart do głosowania. Frekwencja w wyborach wynosiła: w Starym Węglińcu 11,9 %, a w Czerwonej Wodzie 27,99 %.
W wyniku wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2020 r. Sołtysem Sołectwa Czerwona Woda wybrana została Pani Elżbieta Grabowska, a Sołtysem Sołectwa Stary Węgliniec wybrana została Pani Barbara Fink.   Nowe składy Rad Sołeckich przedstawiają się następująco:

Rada Sołecka Sołectwa Czerwona Woda

Sołtys Elżbieta Grabowska

1. Anna Tłuszcz
2. Maria Wyspiańska
3. Robert Turowski
4. Daniel Siedlak
5. Marian Nadolny

 

Rada Sołecka Sołectwa Stary Węgliniec:

Sołtys Barbara Fink

1. Dawid Szymczak
2. Roman Wiciak
3. Katarzyna Filar
4. Andrzej Mazurkiewicz
5. Krzysztof Polewski

 

Najbliższe wybory sołeckie odbędą się w br. w trzech Sołectwach:
· w Sołectwie Jagodzin – upływ kadencji 27.02.2020 r.
· w Sołectwie Piaseczna – upływ kadencji 23.04.2020 r.
· w Sołectwie Ruszów – upływ kadencji 26.06.2020 r.