Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 

 

dochody gmin                              DOCHODY GMIN

Serwis Samorządowy PAP opublikował „Ranking gmin 2017”. W rankingu tym publikowane są dane Ministerstwa Finansów prezentujące wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r.

Średni, dla wszystkich gmin w Polsce, dochód na 1 mieszkańca wynosi 1.596,67 zł. Najwyższy dochód, czyli wpływy z podatków, na 1 mieszkańca posiada Kleszczów, dochód ten wynosi 34.825,79 zł. Najniższy dochód na 1 mieszkańca posiada gmina Radogoszcz z województwa małopolskiego, dochód ten to tylko 424,77 zł.

Spośród 2478 gmin w Polsce dochody powyżej średniej, czyli 1.596,67 zł, uzyskało 449 gmin a dochody poniżej średniej posiada aż 2029 gmin. Takie proporcje: 1/5 gmin powyżej średniej i 4/5 poniżej średniej krajowej dochodu na 1 mieszkańca, wyznaczają obszary na mapie Polski w których znajdują się gminy o wysokim stopniu wyposażenia w infrastrukturę komunalną oraz obszary ubogie i biedne w tym zakresie.

Jak wygląda Gmina Węgliniec w tym rankingu, jakie miejsca zajmują nasi najbliżsi sąsiedzi prezentuję w poniższej tabeli. Czy miejsce w rankingu i kwota dochodu na 1 mieszkańca odzwierciedla w pełni zasobność i bogactwo danej gminy? Czy posiadany dochód przez daną gminę jest tożsamy ze stopniem zurbanizowania i maksymalnym wyposażeniem w infrastrukturę komunalną i techniczną? Ocenę w tym zakresie, a przede wszystkim porównanie warunków zamieszkiwania w każdej z prezentowanych gmin, należy pozostawić ich mieszkańcom.

Stanisław Mikołajczyk Burmistrz Gminy i Miasta

 

Pozycja w rankingu gmina Kwota dochodu w zł na 1 mieszkańca
1 KLESZCZÓW 34 825,79
12 BOGATYNIA 4 399,03
139 ZGORZELEC gm. 2 170,37
174 OSIECZNICA 2 066,79
212 SULIKÓW 1 955,79
441 ZGORZELEC m. 1 604,70
716 GOZDNICA 1 405,59
819 IŁOWA 1 345,14
938 ZAWIDÓW 1 283,71
1098 WĘGLINIEC 1 211,76
1107 NOWOGRODZIEC 1 206,26
1165 PIEŃSK 1 174,04
1572 GRYFÓW ŚLĄSKI 1 018,49
2277 LUBOMIERZ 729,57
478 RADGOSZCZ 424,77