Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

          W ubiegłym roku kalendarzowym, ale jeszcze w tym roku szkolnym, zaadaptowaliśmy...

        ...dwa pomieszczenia piwniczne w budynku szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Ruszowie
dla Składnicy Akt (archiwum szkolnego). Do tej pory funkcję Składnicy Akt pełniło jedno małe pomieszczenie, gdzie dokumenty szkolne nie mieściły się i pomieszczenie to nie spełniało norm.
        Całość kosztów adaptacji i wyposażenia pokrył Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec w wysokości  12 000 zł. Środki finansowe obejmowały: materiały budowlane, grzejniki elektryczne, wentylator, regały oraz  wymianę instalacji elektrycznej. Prace adaptacyjne wykonali konserwatorzy szkolni
w ramach swoich godzin pracy.
       Prace były bardzo trudne, ponieważ zaadaptowaliśmy pomieszczenia, które wcześniej spełniały funkcję składu opału (miału węglowego i drewna). Jednak udało nam się zrobić z tego bardzo ładne pomieszczenie. Zachęcam do obejrzenia zdjęć.

    Bardzo dziękujemy Panu Burmistrzowi za środki finansowe przeznaczone na ten cel.
                                                                                                                                             Irena Droś