Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

UWAGA


Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuję, że od 14 do 30 kwietnia 2020r. na terenie miasta Węgliniec prowadzona jest akcja


DERATYZACJI


W miejscach oznaczonych oznakowaniem ostrzegawczym oraz w studzienkach sieci kanalizacyjnej miasta zostanie wyłożona trutka na gryzonie.

W oznaczonych miejscach trutka ta będzie wyłożona w specjalnych karmnikach w związku z powyższym uprasza się o:

  • nie dotykanie zabieranie i nie niszczenie pułapek.
  • chronienie dzieci przed bezpośrednim kontaktem z wyłożoną trutką
  • nie wypuszczanie swobodnie zwierząt domowych w pobliżu miejsc oznaczonych
  • w przypadku zatrucia środkiem deratyzacyjnym należy się natychmiast skontaktować z lekarzem.

W przypadku znalezienia padłych gryzoni należy się skontaktować z Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu tel. 600 889 267 w godz. od 7-15 w celu usunięcia gryzoni.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu