Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

   Wyjątkowa uroczystość miała miejsce 22.01.2017r. w Węglińcu. Otwarta została Izba Podolska, szczególne miejsce upamiętniające burzliwe i tragiczne wydarzenia przeszłych lat.

   Izba Podolska jest wyrazem kultywowania tradycji i stanowi nie tylko pamiątkę wydarzeń związanych z masowymi przesiedleniami mieszkańców Kresów – należy także docenić jej rolę edukacyjną w życiu młodszych pokoleń. Z inicjatywy stowarzyszenia Kresy w Pamięci historia odnalazła swoje szczególne miejsce.
   Uroczystego otwarcia – przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk wraz z Wicestarostą Mariuszem Wieczorkiem. Po poświęceniu Izby i krótkiej modlitwie goście mieli chwilę na obejrzenie Izby i zgromadzonych w niej oryginalnych przedmiotów. Wywiadu TV Łużyce udzielił Burmistrz Stanisław Mikołajczyk oraz Prezes stowarzyszenia Kresy w Pamięci, Pan Alfred Janicki.
  Pan Alfred Janicki - Prezes Stowarzyszenia Kresy w Pamięci, podziękował za ponad 20-letnie zaangażowanie wszystkim osobom z którymi współpracował w Stowarzyszeniu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, oraz tym  z którymi rozpoczął współpracę w nowym Stowarzyszeniu Kresy w Pamięci. Szczególne podziękowania skierował to tych, którzy wspomogli i wsparli utworzenie Izby Podolskiej.
  Część artystyczną dla zebranych gości przygotowały zespoły „Podolanie” oraz „Pryma”, a także uczniowie Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie. Zaprezentowane zostały pieśni oraz wiersze.
  Następnie po krótkiej prezentacji multimedialnej podziękowania wraz z pamiątkową tablicą przekazali na ręce pana Alfreda Janickiego Burmistrz Stanisław Mikołajczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Błauciak.
  Uczestniczący w uroczystości Wicestarosta pan Mariusz Wieczorek wręczył panu Prezesowi Stowarzyszenia Panu Alfredowi Janickiemu okolicznościowy dyplom z podziękowaniami wraz z symboliczną statuetką.

 

DSCN0805

IMG 0735

IMG 0741

DSCN0759

 

DSCN0763

DSCN0780

DSCN0782

DSCN0783

DSCN0786

DSCN0796

 

DSCN0797

 

DSCN0799

DSCN0804

DSCN0736

DSCN0805

DSCN0817

DSCN0823

DSCN0831

DSCN0832

DSCN0835

DSCN0844

DSCN0863