Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

Nabór wniosków - Tarcza antykryzysowa - mikropożyczka
 

    Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu z dniem 03.04.2020 rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ‘'Pożyczka udzielana będzie  jednorazowo, w  wysokości do 5 000 zł.Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.  Wnioski mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu zgorzeleckiego. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki przez PUP odbywać się będzie do wyczerpania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego wsparcia.
 
Zasady uzyskania w/w wsparcia oraz aktualny formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej urzędu:
https://zgorzelec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza