Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

Szanowni mieszkańcy sołectwa Piaseczna i sołectwa Jagodzin,

  Informuję, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w życiu społecznym, oraz mając na względzie dobro mieszkańców, wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zostały odwołane do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej.

   Informuję jednocześnie, iż Sołtys Sołectwa Piaseczna – p. Małgorzata von Mulert będzie pełnić swoją funkcję do czasu wyboru nowego sołtysa. Mieszkańcy Jagodzina, w sprawach sołectwa winni kontaktować się z Urzędem Gminy i Miasta Węgliniec.

   Wprowadzane przez państwo stopniowe łagodzenie ograniczeń daje nadzieje, iż wybory sołeckie w sołectwach Piaseczna i Jagodzin uda się przeprowadzić w najbliższej przyszłości, oczywiście przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

 O terminie planowanych wyborów poinformujemy w przyszłym tygodniu.

Z poważaniem

Marcin Papla

Sekretarz GiM Węgliniec