Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 780) dopuszczono możliwość otwarcia od dnia 6 maja 2020 r. przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

    Nie mniej jednak z uwagi na konieczność zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, ich rodzin i pracowników przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych oraz obowiązek przystosowania i zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym, placówki, dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgliniec, pozostaną zamknięte do dnia 24 maja br .

    Ostateczne decyzje w sprawie terminu uruchomienia przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych podejmowane będą na bieżąco po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorami, nadto w oparciu o warunki epidemiologiczne oraz po analizie możliwości spełneinia warunków zawartych w wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Burmistrz Gminy i Miasta

           Węgliniec

    Mariusz Wieczorek