Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

K O M U N I K A T
Zakład  Usług  Komunalnych  w  Węglińcu   

zawiadamia  
odbiorców  wody  w miejscowości:
Węgliniec, że w dniu 13 maja 2020r. (środa) od godz. 7:00 do 16:00

nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całej miejscowości.

Przerwa spowodowana jest pracami związanymi koniecznością wykonania prac remontowych na sieci wodociągowej na ul. Sikorskiego w Węglińcu.
 
Wszystkich  odbiorców  wody  za niedogodności spowodowane powyższymi pracami przepraszamy.Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
mgr inż.  Krzysztof Polewski