Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    Miło nam oznajmić, że w dniu 18.04.2020 r. Szkoła Podstawowa w Ruszowie otrzymała prestiżowy Certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwo Edukacji Narodowej za wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Na uwagę zasługuje fakt, iż najbliższa certyfikowana placówka w województwie dolnośląskim znajduje się w Chocianowie i Polkowicach.

    Program Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ochrony ich praw. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

    Nasza szkoła ubiegając się o wdrożenie tego programu, musiała wypracować i spełnić określone standardy, czyli zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkole. W związku z tym został stworzony dokument „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, który oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do Internetu,
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii pracownik-dziecko,
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

    Przyznany Certyfikat jest sukcesem całej społeczności szkolnej – nauczycieli, pracowników, dzieci oraz ich rodziców.

    Katarzyna Nakonieczna

certyfikat 1