Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

 I N F O R M A C J A

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że od

dnia 14.05.2020 r.  PSZOK w Węglińcu wznawia

przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych.

                                                                                                                             

  Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec