Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    Wydział Społeczno – Administracyjny w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia  31 maja 2020r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

    Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

    Jednocześnie informuję, iż niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie dokona wpłaty II raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową.

    Wpłaty można dokonać w kasie banku w Urzędzie lub w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu :

    Bank Spółdzielczy w Pieńsku nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

    z dopiskiem: II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.