Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

    Wartość projektu: 59 925,60 zł
    Kwota dofinansowania: 59 925,60 zł

    Umowę o powierzenie grantu pomiędzy Gminą Węgliniec a Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarto w dniu 23 kwietnia 2020 r.
    Gmina Węgliniec, w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronowirusa, złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” na zakup 16 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem do kształcenia zdalnego. Pozyskane wsparcie finansowe umożliwi prowadzenie zajęć edukacyjnych i realizację podstawy programowej w szkołach na terenie gminy.
    Zakupiony w ramach projektu sprzęt przekazano do Szkoły Podstawowej w Węglińcu – 9 szt. oraz do Szkoły Podstawowej w Ruszowie 6 szt. Sprzęt będzie użyczany uczniom na czas nauki zdalnej.

20200511 112916

20200511 113150

20200511 113338