Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

W dniu dzisiejszym na terenie gminy Węgliniec odbywają się badania kontrolne pracowników wyznaczonych przez dyrektorów placówek oświatowych w związku z planowanym uruchomieniem ich działalności. 

W trosce o zdrowie personelu, obsługi i naszych dzieci  badaniamy objętych zostało 80 osób. Badania zostaną wykonane na koszt Gminy i Miasta Węgliniec.

    Musimy mieć pewność, że te osoby są zdrowe i mogą opiekować się naszymi dziećmi.