Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    W dniu 31maja br. odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w dwóch Sołectwach: w Jagodzinie i Piasecznej.
Wybory odbywały się za pomocą kart do głosowania. Frekwencja w wyborach wynosiła: w Jagodzinie 15,2 %, a w Piasecznej 36,9 %.
     W wyniku wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, przeprowadzonych w dniu 31 maja 2020 r. Sołtysem Sołectwa Jagodzin wybrany został Pan Adam Napolski, a Sołtysem Sołectwa Piaseczna wybrany został Pan Paweł Bodzianny.  

    Nowe składy Rad Sołeckich przedstawiają się następująco:

Rada Sołecka Sołectwa Jagodzin

Sołtys Adam Napolski

1. Beata Bogacz
2. Grazyna Bogucka
3. Justyna Glonek
4. Anetta Kowalska
5. Zbigniew Tyranowski

Rada Sołecka Sołectwa Piaseczna:

Sołtys Paweł Bodzianny

1. Władysław Bodzianny
2. Krystyna Kubiszewska
3. Barbara Lichodziejewska
4. Danuta Słota
5. Piotr Słota