Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    W dniu 6 lipca 2020 roku na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu zostanie ponownie uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

    Pamiętajmy, iż udając się na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy stosować się do zasad bezpieczeństwa:

  • Osoba uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej musi być zdrowa, a na spotkanie do punktu przyjść bez osób postronnych.
  • W lokalu nie może przebywać osoba chora lub przebywająca z osobą odbywającą kwarantannę, izolację w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
  • Do punktu zakazuje się przynoszenia zbędnych rzeczy za wyjątkiem długopisu i notatnika. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.
  • Osoba udająca się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa, a także do dezynfekcji rąk bezpośrednio przed wejściem do lokalu.
  • Należy zachować odpowiedni dystans społeczny – przynajmniej 2 metry od drugiej osoby

 

Komunikat Starosty Zgorzeleckiego.

Zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.