Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Jeleniej Górze odbyło się posiedzenie ...

... XXXVIII Konferencji Krajowej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, w obradach których uczestniczył również Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk.

Na wstępie obrad wręczono ​okolicznościowe dyplomy i medale z okazji 25-lecia SGP ERN. Realizując porządek obrad uczestnicy posiedzenia m.in.:

-dokonali zmiany nazwy i zmiany w Statucie SGP ERN, nowa nazwa organizacji to „STOWARZYSZENIE EUROREGION NYSA”,

-zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Stowarzyszenia w roku 2016 , z działalności Grup Robotniczych oraz działalności finansowej w 2016 roku,

- przyjęto sprawozdania, udzielono absolutorium Konwentowi za rok 2016

- przyjęto zmiany planu finansowego na rok 2017.

1

1

1