Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

W czwartek 22 czerwca 2017 roku w Filii Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu ...

... odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego najmłodszych uczniów tej szkoły . W uroczystości udział wziął Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Węglińcu Pani Barbara Karolak oraz inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy i Miasta Pani Beata Bogacz.

   Burmistrz wręczając Pani Agacie Panków, kierownikowi Filii Sz. P. w Starym Węglińcu, bukiet kwiatów wyraził podziękowanie kadrze pedagogicznej, pracownikom obsługi i rodzicom za całoroczny trud i wysiłek w wychowaniu i edukacji najmłodszego pokolenia dzieci. Po tym podziękowaniu wręczono najmłodszym dzieciom pamiątkowe książki oraz dyplomy.

   Burmistrz Gminy i Miasta Pan Stanisław Mikołajczyk wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Węglińcu Panią Barbarą Karolak złożyli dzieciom życzenia spokojnych i bezpiecznych wakacji.Końcowym akordem uroczystego zakończenia roku szkolnego było wykonanie pamiątkowego zdjęcia wszystkich dzieci z Burmistrzem, Panią Dyrektor oraz Panią Agatą Panków kierownikiem Filii Sz. P. w Starym Węglińcu.

1

1

1

1

1

1