Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 W dniu 22 czerwca najstarsza grupa dzieci z Miejskiego Przedszkola Publicznegow Węglińcu ...

... uroczyście pożegnała się z nauczycielami i pracownikami obsługi przedszkola, gdyż od września rozpocznie już naukę w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowejw Węglińcu. Po wzruszającym wykonaniu poloneza, dzieci przedstawiły występ wokalno-taneczny a następnie Pani Dyrektor pożegnała się z odchodzącymi wychowankami jak również personelem i rodzicami, gdyż z dniem 1 września odchodzi na zasłużoną emeryturę.

   Burmistrz Gminy i Miasta biorący udział w spotkaniu uroczyście podziękował Pani Dyrektor za dotychczasową współpracę wręczając pamiątkowe tablo oraz Nagrodę Burmistrza.

 1

 1

 1

 1

 1