Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

W niedzielę 25 czerwca w Czerwonej Wodzie w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP ...

... odbyło się uroczyste pożegnanie Księdza Proboszcza Mieczysława Panońko, jednocześnie Kapelana Powiatowego Strażaków, który po 17 – letniej posłudze kapłańskiej w tej parafii zakończył pracę duszpasterską i przeszedł w stan spoczynku. Podczas uroczystej Mszy Świętej przy asyście Kompanii Honorowej Państwowej Straży Pożarnej oraz sztandarów z jednostek OSP i PSP zostały przekazane insygnia Kapelana Powiatowego Strażaków. Insygnia przyjął Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu Wiesław Wypych wraz z druhem Janem Kolbuchem Prezesem Powiatowym Strażaków. W uroczystości wzięli również udział Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego Mariusz Wieczorek, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk, Radni Rady Miejskiej Węglińca, Sołtys Wsi Czerwona Woda Elżbieta Grabowska oraz licznie przybyli parafianie i goście. Zebrani złożyli ustępującemu proboszczowi podziękowania za wieloletnią współpracę. Po Mszy Świętej przy remizie OSP strażacy poczęstowali przybyłych strażacką grochówką.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1