Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

baner1

    W dniu 21 września 2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Zgorzelcu odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz obrady Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Porządek obrad przewidywał zapoznanie się z dokumentami i dyskusję m.in. z :

  • protokołem obrad Zarządu z dnia 22 sierpnia 2017r.,
  • protokołem z obrad Zgromadzenia Związku z dnia 20 maja 2017 r.,
  • uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia w sprawie opinii o przedłużonej przez ZGZZ informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za I półrocze 2017 roku,
  • pismem Stowarzyszenia ,,Inicjatywa dla Zwierząt’’ w Zielonej Górze , Organizacji Pożytku Publicznego w sprawie bezprzetargowego użyczenia działki nr 2723,
  • uchwałą nr 4 Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

W obu posiedzeniach, po dokonanej analizie i dyskusji podjęto uchwały w sprawie :

  • ustalenia składki członkowskiej ZGZZ na 2018 rok
  • przyjęcie Programu Współpracy ZGZZ z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

   W trakcie Zgromadzenia ZGZZ, na samym jego początku, miała miejsce miła uroczystość. Członkowie Zgromadzenia ZGZZ podziękowali Panu Mieczysławowi Kuli, dotychczasowemu prezesowi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, za wieloletnią współpracę, polegającą na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej.

2

2