Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

       koronawirus

banner poradni segregacji   

    W dniu 17 listopada 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo- Finansowej, Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.

    Po zrealizowaniu zasadniczej tematyki posiedzenia komisje udały się na część wyjazdową, podczas której dokonano wizytacji niektórych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

    W ramach realizacji wyjazdowego porządku obrad zapoznano się m.in. z zakończoną inwestycją: modernizacja stacji uzdatniania wody w  Węglińcu oraz zmiana sposobu ogrzewania Filii Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu.

    Zakres prac w/w inwestycjach był różny, ale wszystkie zostały pomyślnie zakończone i dokonano już ich odbioru. Niedawno pisaliśmy o inwestycji stacji uzdatniania wody, gdzie wykonawcą robót była Firma Hydro-Marko sp. z o.o. z Jarocina. Cieszy nas fakt, iż uzyskano tam właściwe parametry uzdatnionej wody pitnej - sprawdzonej przez ogólnopolskie laboratorium badawcze oraz otrzymano z Powiatowego Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie obiektu. Koszt inwestycji wyniósł 2 160 000,00 PLN brutto.

   Koszt zmiany sposobu ogrzewania Filii Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu wyniósł ok.88.254,00 PLN, a zakres prac obejmował montaż pieca gazowego i zbiornika na gaz oraz częściową wymianę najstarszych grzejników sieci centralnego ogrzewania.

1

1

1

1