Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Tłusty czwartek
28 Lut 2019
00:00
Odsłon artykułów:
2999218

przekształcenie1

   W dniu 8.02.2018 roku klasy szóste Szkoły Podstawowej w Ruszowie uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych „ Czarodziejskie okno”. Spotkanie rozpoczęło się od ćwiczeń integracyjnych, a następnie uczestnicy warsztatów obejrzeli film pt. „Wyloguj się do życia”.  Uczniowie pracowali w grupach, realizując krok po kroku założenia autorskiego programu Alicji i Huberta Giezek powstałego w związku z potrzebą reagowania na narastający problem niebezpieczeństw związanych z korzystaniem przez młodzież z komputerów i Internetu. Wychowankowie wskazywali, jakie straty zdrowotne, rozwojowe   i społeczne ponoszą osoby spędzające zbyt dużo czasu przed komputerem. Dowiedzieli się, czym jest uzależnienie i jak rozpoznać problem nadmiernego korzystania z elektronicznych nośników informacji. Mieli okazję dowiedzieć się również czym może skończyć się bezmyślne umieszczanie zdjęć czy obraźliwych wpisów. Uczniowie wykonali plakaty z radami, jak ustrzec się przed atakiem wirusowym, cyberprzemocą, czy kradzieżą haseł i danych ze swoich komputerów.
    Potem mieli możliwość zaprezentowania swoich prac. Warsztatom towarzyszyła miła atmosfera i zaangażowanie uczestników, a zdobyta wiedza pozwoli im bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw techniki. Powyższe warsztaty zostały sfinansowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy w Węglińcu.

                                                                                              Małgorzata Pitura

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

13