Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Sesja Rady Miejskiej
28 Mar 2019
13:00 - 15:00
Odsłon artykułów:
3236865

przekształcenie1

Baner logo orange

    W dniu 12.04. br. w Węglińcu uczczono obchody 78 Zbrodni Katyńskiej. Uroczystość rozpoczęła się pod Obeliskiem ”Pamięci członków rodzin z Kresów Wschodnich, którzy cierpieli i ginęli za to, że byli Polakami” w Węglińcu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych w tym Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec Marcin Papla, Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca Waldemar Błauciak, radni Wanda Antonina Batog, Zbigniew Zawadzki i Bożena Wajda, wicestarosta zgorzelecki Mariusz Wieczorek, Nadleśniczowie Nadleśnictw Węgliniec - Wiesław Piechota i Świętoszów - Wojciech Moskaluk, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Bogdan Walczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Węglińcu Sylwia Salas, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Węglińcu Kamila Basarab, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszowie Irena Droś, poczty sztandarowe z SP Węgliniec, SP Ruszów, SP  Dłużyna Dolna oraz sztandar Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wystawiony przez członków OSP i MDP Jagodzin. Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia „Kresy w Pamięci” Alfreda Janickiego specjalnie z Krakowa przyjechała dr Lucyna Kulińska wykładowca wydziału Humanistycznego Akademii Hutniczo- Górniczej w Krakowie.

    Krótką przemową pod Obeliskiem zaczął pan Janicki, który przypomniał jak ważna jest pamięć o tych którzy zginęli za to że byli Polakami. Uroczyście odśpiewano Hymn Narodowy, po czym przedstawiciele samorządu i poszczególnych jednostek złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem.

    Po tej części wszyscy zebrani udali się uroczystym przemarszem za pocztami sztandarowymi do Węglinieckiego Centrum Kultury, aby wysłuchać wykładu dr Kulińskiej o Katyniu. Dr Kulińska bardzo szeroko opowiedziała o zbrodni, w której ponad 90% zamordowanych to czystej krwi Polacy, których NKWD zabijało przeważnie od strzału w tył głowy. Dla zebranych w WCK uczniów różnych szkół była to bardzo cenna lekcja historii.

    Wykład, który zaprezentowała dr Kulińska zebrani uczcili gromkimi brawami, a wykładowczyni została przez władze obdarowana kwiatami.

    W ostatniej części uroczystości wyświetlono film „Pamięć i ból Katynia”, który dopełnił poprzedzającą prelekcję dr Kulińskiej.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1