Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

   Gmina Węgliniec informuje, iż w związku z prowadzonym remontem linii kolejowej nr 282 na odcinku Stary Węgliniec – Ruszów przez PKP L.K. S.A. we Wrocławiu nastąpiła konieczność zamknięcia ruchu kołowego w obrębie dwóch przejazdów kolejowych na drogach gminnych, Gminy Węgliniec:

- w miejscowości Stary Węgliniec, ul. Leśna – droga gminna;

- w miejscowości Ruszów: ul. Szklana/ Jana III Sobieskiego – droga gminna.

Obie ulice to drogi lokalne i posiadają możliwość alternatywnego przejazdu przez linię kolejową sąsiednimi przejazdami kolejowymi. Prace potrwają do 14 dni.

Generalny Wykonawca robót: firma DOLKOM Sp. Z o.o.

Kontakt do kierownika budowy: 697 047 614.

Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone będą przez firmę Metal-Znak z Jawora.

Kontakt: 509 299 978

1

2