Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

    W dniu 19 kwietnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec -Stanisław Mikołajczyk wraz ze Skarbnikiem Gminy i Miasta Węgliniec – Jolantą Zawisza podpisał umowę na sfinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa dolnośląskiego. Zakup będzie współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

    Łączna kwota dofinansowania to 26 tys. zł z czego 1% to środki własne Gminy.

    W ramach udzielonego wsparcia do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Węgliniec trafią 2 defibrylatory (OSP Czerwona Woda i OSP Jagodzin) oraz zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi i cięcia pedałów (OSP Ruszów).

1

2