Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 

plakat koniec spisu

czyste powietrze

   Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk uczestniczył w Leśnym Kongresie Drogowym „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami” pod patronatem honorowym Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

   Kongres poświęcony był zagadnieniom związanym z drogownictwem leśnym, a jego celem była promocja wspólnych przedsięwzięć drogowych podejmowanych przez Lasy Państwowe w ramach współpracy z samorządami oraz podniesienie kwalifikacji pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie stosowania nowych technologii i materiałów przeznaczonych do remontu i budowy dróg leśnych. Spotkanie miało miejsce 9 maja 2018 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

   W trakcie otwarcia kongresu Sekretarz stanu - Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska przedstawiła rolę działań Lasów Państwowych na szczeblu samorządowym, natomiast Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju i Organizacji Tomasz Zawiła- Niedźwiecki przybliżył działania rozwojowe Lasów Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych przedsięwzięć drogowych – społeczna odpowiedzialność prowadzenia gospodarki leśnej na terenach niezurbanizowanych.

   W dalszej części spotkania, m.in. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawił podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie budownictwa drogowego w Lasach Państwowych, uwarunkowań technicznych i prawnych udziałów we wspólnych przedsięwzięciach.

   Zgodnie z programem kongresu, na zakończenie opisano szanse i perspektywy finansowania przedsięwzięć drogowych realizowanych w ramach współpracy z samorządami oraz przedstawiono innowacyjne technologie inżynieryjne dla Lasów Państwowych.

A. Kołodziej

 

1 Kopiowanie

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie

7 Kopiowanie

8 Kopiowanie

9 Kopiowanie

10 Kopiowanie