Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 

plakat koniec spisu

czyste powietrze

       W dniu 9 maja 2018r. w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja pn. „Podsumowanie I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii”. Do konkursu złożono łącznie 115 wniosków, które najpierw zostały przeanalizowane pod względem formalnym, z czego 70 wniosków przeszło pozytywnie ten etap rekrutacji. Następnie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej w wyniku której Certyfikat uzyskały 33 Klastry.

      Południowo- zachodni Klaster Energii, którego członkiem jest Gmina Węgliniec otrzymał wyróżnienie w postaci Certyfikatu dla Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energii rozproszonej.

Foto:
Ministerstwo Energii

1 1 Kopiowanie

1 2 Kopiowanie

1 3 Kopiowanie

1 4 Kopiowanie