Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 

plakat koniec spisu

czyste powietrze

    W ramach wizytacji Dekanatu Węgliniec, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Legnicki Marek Mendyk (w asyście Ks. Wizytatora dr Jarosława Kowalczyka, Ks. Dziekana Przemysława Słyszko i Ks. Proboszcza Piotra Mianowskiego) gościł w Szkole Podstawowej w Ruszowie w dniu 7 maja 2018 r.  Ten dzień był dla nas wszystkich bardzo szczególny, co miało wyraz w wystroju całej naszej szkoły i w ubiorze dzieci. W pierwszym etapie wizyty Jego Ekscelencja spotkał się ze wszystkimi dziećmi w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej pod opieką Pani Beaty Kowalskiej przygotowali uroczystą akademię powitania. Ksiądz Biskup był bardzo wzruszony i zadowolony, zwłaszcza w momentach chóralnych śpiewów pieśni religijnych całej szkoły przy akompaniamencie Pana Krzysztofa Zielińskiego. W słowach skierowanych do dzieci Ksiądz Biskup m.in. podziękował im za serdeczne powitanie oraz pogratulował dzieciom występującym w akademii. Drugi etap wizyty objął spotkanie ze wszystkimi nauczycielami i pracownikami szkoły w bibliotece szkolnej, gdzie przygotowano dla wszystkich poczęstunek. Rozmowy toczyły się w bardzo przyjaznej atmosferze, a ich tematy dotyczyły problemów z wychowaniem współczesnego pokolenia, m.in. „cyberprzestrzeni”. Wizyta Księdza Biskupa pozostanie nie tylko na stronach naszej kroniki, ale także w naszych sercach jako niezwykła, budująca i wspierająca naszą pracę wychowawczą.

                                                                                                                              Irena Droś

1 Kopiowanie

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie

7 Kopiowanie

8 Kopiowanie

9 Kopiowanie

10 Kopiowanie

11 Kopiowanie

12 Kopiowanie

13 Kopiowanie

14 Kopiowanie