Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

 

plakat koniec spisu

czyste powietrze

     Gmina Węgliniec dokonała odbioru wykonanych prac na cmentarzu komunalnym w Starym Węglińcu zrealizowanych p.n." Wymiana istniejącego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Węgliniec na dz. nr 671/1, 671/2".

      Całość zadania obejmowało: rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z demontażem furtki i bramy wjazdowej, montażu nowej furtki ogrodzeniowej systemowej, bramy wjazdowej wraz z zamknięciem, (kolor ocynkowany), wykonanie ogrodzenia systemowego wraz z zamontowaniem słupów systemowych, obrzeża betonowe na podsypce piaskowej oraz wywiezienie gruzu wraz z wynajęciem kontenera z terenu rozbiórki.

     Wykonawcą zadania była Firma INSMUR z siedzibą w Osiecznicy – Tomisław 34. Koszt realizacji zadania finansowany był z funduszu sołeckiego jak i z budżetu gminy zgodnie ze złożoną najtańszą ofertą: 15.498,00 złotych brutto. 

 

1 1 Kopiowanie

1 2 Kopiowanie

1 3 Kopiowanie

1 4 Kopiowanie

2 2 Kopiowanie

2 3 Kopiowanie

2 4 Kopiowanie

2 5 Kopiowanie

2 1 Kopiowanie