Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Nadchodzące wydarzenia

Sesja Rady Miejskiej
28 Mar 2019
13:00 - 15:00
Odsłon artykułów:
3236975

przekształcenie1

Baner logo orange

    Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk uczestniczył w dniu 08 czerwca w II Sudeckim Kongresie Samorządowym, który odbył się w Lądku Zdroju.

    Współorganizatorem Kongresu był Prezydent Miasta Wałbrzych  i jednocześnie Przewodniczący Deklaracji Sudeckiej Roman Szełemej, który to na początku zaprosił wszystkich sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 na spotkanie z dyrekcją DG Regio, które odbędzie się 19 czerwca w Wałbrzychu. W trakcie tego spotkania zostaną przedyskutowane zagadnienia, jakie delegacja sygnatariuszy poruszyła podczas marcowej wizyty w Komisji Europejskiej.

    Następnie rozpoczęto dyskusję na temat wykluczenia kolejowego. Zostały przedstawione inwestycje jakie kolej  realizuje bądź planuje zrealizować  na Dolnym Śląsku w ramach Krajowego Programu Kolejowego. W drugiej części została przedstawiona prezentacja nt. obecnego stanu i wyzwań jakie stoją przed „Sudeckimi Liniami Kolejowymi”.

    Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Sudety 2030. Od 21 czerwca do 17 lipca br. w 13 powiatach odbędą się społeczne spotkania konsultacyjne oraz konsultacje online. Projekt strategii będzie dostępny również na stronie internetowej.

    Kluczowymi zagadnieniami II Sudeckiego Kongresu Samorządowego jest rozwój gospodarczy regionu Sudetów. Dyskusje i działania podjęte przez Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej 2017 dotyczyły m. in. :

  • Likwidacji i wykluczenia komunikacyjnego
  • Poprawy jakości sieci dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, które umożliwiają normalną komunikację wewnątrz obszaru.
  • Zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich
  • Tworzenia infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych
  • Dostępności kolejowej obszarów Sudetów

    Kongres miał na celu podsumowanie działalności samorządów oraz propozycje dalszych działań samorządów sudeckich z uwzględnieniem perspektywy 2020-2030 w kontekście funduszu spójności UE.

1

1

1