Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

    W dniu 04 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie odbyło się uroczyste otwarcie nowych klasopracowni. Nowo wyremontowane klasy wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Wyremontowanie i doposażenie ich było możliwe dzięki realizacji przez Gminę Węgliniec w projektu „Poprawa warunków nauczania w Gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne”.

    Szkoła w Czerwonej Wodzie, tak jak wcześniej szkoły w Węglińcu i w Ruszowie w ramach tego projektu zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt sprzęt, mający na celu stworzenie dla uczniów warunków do edukacji na najwyższym poziomie. W otwarciu nowych klasopracowni uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Błauciak, Kierownik wydziału Centrum Usług Wspólnych UGiM Węgliniec Agata Adamczyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury radna Maria Fedyczkowska oraz radna a zarazem sołtys Czerwonej Wody Elżbieta Grabowska. Kolejno dokonano otwarcia pracowni biologiczno-chemicznej, informatycznej i matematycznej. Zebrani goście mogli podziwiać wspaniale wyposażone klasy w profesjonalny, najnowszy sprzęt elektroniczny.

    Również w tym dniu miała miejsce druga ważna uroczystość – pasowanie uczniów klasy I na pierwszoklasistę Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Dzieci przygotowały wspaniały występ artystyczny, który zebrał ogromne brawa od zebranych gości. Symbolicznego pasowania ołówkiem na ucznia dokonała Dyrektor SP w Czerwonej Wodzie p. Lilla Ławniczak, z kolei Burmistrz Stanisław Mikołajczyk wręczył z tej okazji dzieciom słodkie upominki.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1