Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

     Od 14 lat dziennik „Rzeczpospolita” tworzy prestiżowy ranking, przez wielu ekspertów uważany za najbardziej obiektywny. W rankingu tym oceniane są polskie samorządy w trzech  kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Samorządy nagradzane są miejscem w rankingu po analizie około 50 informacji - w większości pochodzących z publicznych źródeł, takich jak m.in. poziom wydatków na ochronę środowiska, transport, kulturę, czy danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.

    Analizowane informacje oceniane są punktami, punkty te przyznawane są  m.in. za: udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja, responsywność, szybkość reagowania, efektywność i skuteczność, otwartość i jawność, przestrzeganie prawa, etyczne postępowanie, kompetencje i potencjał, innowacyjność i otwartość na zmiany, orientacja na trwałość i długofalowość działań, należyte zarządzanie finansami, prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna, rozliczalność, odpowiedzialność.

    Wśród gmin miejskich i miejsko– wiejskich (w ogólnej liczbie 857) Węgliniec znalazł się na 59 miejscu w kraju zdobywając  19,99 pkt. , pozostałe gminy z naszego powiatu zdobyły następujące lokaty: 10 miejsce miasto Zgorzelec 29,74 pkt.,  161 miejsce Bogatynia 11,56 pkt., 184 miejsce Zawidów 11,20 pkt. i  204 miejsce Pieńsk 10,95. W grupie gmin wiejskich, gminy z naszego powiatu zajęły następujące lokaty: 21 miejsce gmina Zgorzelec 21,72 pkt i 399 miejsce Sulików 6,63 pkt.

Stanisław Mikołajczyk