Rozmiar czcionki:
Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

      

koronawirus

banner poradni segregacji

baner1

      W ramach całorocznych inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Węgliniec w roku 2018, a mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu jazdy po drogach, zakończono na dzień dzisiejszy szereg zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych. Są to:

1. „Budowa nawierzchni drogi w Kościelnej Wsi”. Wykonano prace ziemne, podbudowę z tłucznia, pobocza oraz ułożono dwie warstwy nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm na długości 644 mb.

2. „Budowa nawierzchni bitumicznej drogi w Ruszowie ul. Nadrzeczna (I Etap)”
Wykonano podbudowę z tłucznia, pobocza oraz ułożono warstwę nawierzchni bitumicznej gr. 5cm. na długości 135 mb.

3. „Budowa nawierzchni bitumicznej drogi w Starym Węglińcu ul. Drzymały (I Etap)
Wykonano podbudowę z tłucznia, pobocza oraz ułożono warstwę nawierzchni bitumicznej gr. 5cm. na długości 170 mb.

     Wykonawcą powyższych trzech inwestycji była firma PRD Sp. z o.o. z Lubania. Wykonano łącznie 969 mb nowych nawierzchni na ogólną wartość 600 000,00 zł.; z czego na drogę w Kościelnej Wsi Gmina Węgliniec pozyskała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „KOŚCIELNA WIEŚ droga dojazdowa do gruntów rolnych” na rok 2018 w wysokości 111 300,00 zł.

4.  W ramach bieżących remontów dróg bitumicznych na terenie gminy Węgliniec wykonano podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z posypaniem grysem bazaltowym i uwałowaniem. Roboty wykonano na drogach o bardzo zniszczonych nawierzchniach bitumicznych: w Jagodzinie dz. nr 416 oraz w Piasecznej dz. nr 520, 490/1. Ogółem wykonano remont kapitalny nawierzchni na 3955 m2, którego koszt wyniósł 121.814,00 zł. (rs)

Kościelna Wieś

Kościelna Wieś 1

Kościelna Wieś 1

Kościelna Wieś 1

Kościelna Wieś 1

Kościelna Wieś 1

Kościelna Wieś 1

Ruszów ul. Nadrzeczna

Nadrzeczna 1

Nadrzeczna 1

Nadrzeczna 1

Nadrzeczna 1

Stary Węgliniec ul. Drzymały

Drzymały 1

Drzymały 1

Drzymały 1

Drzymały 1

Drzymały 1

Jagodzin

Jagodzin 1

Jagodzin 1

Jagodzin 1

Piaseczna

Piaseczna 1

Piaseczna 1

Piaseczna 1

Piaseczna 1

Piaseczna 1

Piaseczna 1